Voorwaarden

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon
1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de wijze waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan als u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.
1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Christina Führer, Koperstraat 34, 6291 AJ Vaals, Nederland, Tel.: +31 43 3064093, E-mail: info@ninafuehrer.com . De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.
1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, maakt deze website gebruik van SSL of. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u aan de string “https://” en het slotje in uw browserbalk.

2) Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt
Als u onze website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde “serverlogbestanden”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:
- Onze bezochte website
- Datum en tijd op het moment van toegang
- Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
- Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
- Browser gebruikt
- Besturingssysteem gebruikt
- Gebruikt IP-adres (eventueel: in geanonimiseerde vorm)
De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f van de AVG op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Hosting
Gehost door Wix
We gebruiken het websitebouwersysteem van Wix HQ, 6350671, Nemal Tel Aviv St 40, Tel Aviv-Yafo, Israël (“Wix”) voor het hosten en weergeven van de website op basis van verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op Wix-servers. Als onderdeel van de bovengenoemde Wix-diensten kunnen gegevens ook worden overgedragen aan Wix Inc., 500 Terry A. Francois Boulevard, San Francisco, Californië 94158, VS, voor verdere verwerking. In het geval dat gegevens worden overgedragen aan Wix in Israël, wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Wix Inc. in de VS is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Meer informatie over gegevensbescherming van Wix vindt u op de volgende website: https://de.wix.com/about/privacy
Hieronder wordt de omvang van de verwerking van persoonsgegevens weergegeven. Verdere verwerking op andere servers dan de hierboven genoemde Wix-servers vindt alleen plaats binnen de hieronder aangegeven reikwijdte.

4) Koekjes
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina’s gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser sluit, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en stellen ons of onze partnerbedrijven (cookies van derden) in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken deze op individuele basis bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die per cookie kan verschillen.
In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt via individuele cookies die we gebruiken, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b AVG, hetzij om het contract uit te voeren, hetzij in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f AVG, om onze legitieme heeft belang bij een zo goed mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.
Wij kunnen samenwerken met advertentiepartners die ons helpen onze website interessanter voor u te maken. Hiervoor worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen (cookies van derden). Als we met de bovengenoemde reclamepartners samenwerken, wordt u in de onderstaande paragrafen individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de verzamelde informatie.
Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop cookie-instellingen worden beheerd. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de betreffende browsers onder de volgende links:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehne
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=nl
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

5) Neem contact met ons op
Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens bij een contactformulier worden verzameld, kunt u aflezen uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw aanvraag te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder b) AVG. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd en als er geen wettelijke bewaarplichten bestaan ​​die het tegendeel vereisen.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking
In overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b van de AVG worden persoonlijke gegevens verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de betreffende invoerformulieren. Uw klantaccount kan op elk moment worden verwijderd door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de afhandeling van de overeenkomst. Nadat het contract volledig is afgehandeld of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens met inachtneming van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of reserve het recht op verder gebruik van uw gegevens zoals toegestaan ​​door de wet van onze kant, waarover wij u hieronder zullen informeren.

7) Gebruik van uw gegevens voor directe reclame
7.1 Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk aan ons heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Wij sturen u dan een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door op de betreffende link te klikken.
Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de internetprovider (ISP) ingevoerde IP-adres op, evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres later te kunnen traceren. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden via de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke. Zodra u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze nieuwsbriefdistributielijst, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij informeren u in deze verklaring.
7.2 Verzenden van de e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten
Als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met de goederen of diensten die u al uit ons assortiment heeft gekocht. In overeenstemming met artikel 7 lid 3 UWG hoeven wij hiervoor geen afzonderlijke toestemming van u te vragen. In dit opzicht vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Als u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen wij geen e-mails verzenden. U heeft te allen tijde het recht om met toekomstig effect bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel door de in het begin genoemde verantwoordelijke hiervan op de hoogte te stellen. Hiervoor betaalt u alleen transmissiekosten volgens de basistarieven. Zodra uw bezwaar is ontvangen, wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk stopgezet.

8) Gegevensverwerking voor orderverwerking
8.1 Voor het verwerken van uw bestelling werken wij samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.
De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de opdrachtgevende kredietinstelling als onderdeel van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Indien er gebruik wordt gemaakt van betaaldienstverleners zullen wij u daar hieronder expliciet over informeren. De wettelijke basis voor het doorgeven van de gegevens is artikel 6 lid 1 letter b AVG.
8.2 Gebruik van betaaldienstverleners (betaaldiensten)
-Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europa) Sarl et Cie, SCA, 22- als onderdeel van de betalingsverwerking 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”), verder. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f van de AVG, op basis van het legitieme belang van PayPal bij het vaststellen van uw betalingsvermogen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen of de betreffende betaalmethode wordt aangeboden. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Verdere informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal heeft echter mogelijk nog steeds het recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsverwerking.
- ONMIDDELLIJK
Als u de betaalmethode “SOFORT” selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna “SOFORT”), aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, samen met met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter b AVG. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven ten behoeve van de verwerking van betalingen met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van SOFORT vindt u op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.
-Strepen
Als u kiest voor een betaalmethode van de betalingsdienstaanbieder Stripe, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij uw gegevens sturen en de informatie die u tijdens het bestelproces over uw bestelling heeft verstrekt (naam, adres, rekeningnummer, banksoortcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b AVG . Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe vindt u op de URL https://stripe.com/de/privacy#translation.

9) Rechten van de betrokkene
9.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten van betrokkenen (recht op informatie en recht op tussenkomst) jegens de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarover wij u hieronder zullen informeren:
- Recht op informatie in overeenstemming met artikel 15 AVG: u heeft in het bijzonder recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte persoonlijke gegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of worden openbaar gemaakt geplande bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan ​​van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons van u is verzameld, het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en beoogde effecten van een dergelijke verwerking die op u van invloed is, evenals uw recht om geïnformeerd te worden over wat er zijn garanties in overeenstemming met artikel 46 AVG wanneer uw gegevens worden doorgestuurd naar derde landen;
- Recht op rectificatie conform artikel 16 AVG: U heeft recht op onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens over u en/of aanvulling van door ons opgeslagen onvolledige gegevens;
- Recht op verwijdering in overeenstemming met artikel 17 AVG: u hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken als aan de vereisten van artikel 17, lid 1 AVG is voldaan. Dit recht geldt echter in het bijzonder niet als de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om aan een wettelijke verplichting te voldoen, om redenen van openbaar belang of om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
- Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG: u hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, zolang de juistheid van uw gegevens die u betwist, wordt geverifieerd, als u het verwijderen van uw gegevens weigert wegens onrechtmatige gegevensverwerking en in plaats daarvan verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens als u uw gegevens nodig heeft voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen nadat wij deze gegevens niet meer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar heeft gemaakt tegen redenen die verband houden met uw specifieke situatie, zolang nog niet duidelijk is of onze legitieme redenen zwaarder wegen;
- Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 AVG: Als u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke persoon heeft uitgeoefend, is de verantwoordelijke persoon verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, hiervan op de hoogte te stellen , deze rectificatie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers.
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens in overeenstemming met artikel 20 AVG: u hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke persoon, indien dit is technisch haalbaar;
- Recht om uw gegeven toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3 AVG: u heeft het recht om uw eenmaal gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens op elk gewenst moment met werking voor de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming kan worden gebaseerd. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan;
- Recht om een ​​klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen in strijd is met de AVG, heeft u het recht - onverminderd elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel - om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.
9.2 RECHT VAN BEZWAAR
ALS WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN ALS ONDERDEEL VAN EEN BELANGENEVENWICHT OP BASIS VAN ONS OVERWELDIGENDE LEGITIEME BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE.
ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIKT, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. VERDERE VERWERKING WORDT ECHTER VOORBEHOUDEN ALS WIJ COMPLEXE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANBIEDEN DIE ZIJN ONTWORPEN OM BESCHERMD TE WORDEN, DIE BOVEN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING DIENST VOOR DE BEWEGING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN JURIDISCHE CLAIMS.
INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U BETREKKEN VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME. U KUNT UW OPT-OUT UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.
ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIKT, ZULLEN WIJ STOPPEN MET DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN.

10) Duur van opslag van persoonsgegevens
De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve wettelijke basis, het doel van de verwerking en – indien relevant – bovendien op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijvoorbeeld bewaartermijnen op grond van handels- en belastingrecht).
Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) AVG, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.
Als er wettelijke bewaartermijnen bestaan ​​voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of transactieachtige verplichtingen op basis van artikel 6, lid 1, lit en/of wij geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.
Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn of haar recht van bezwaar uitoefent overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG, tenzij wij dwingende aanwijzingen kunnen geven legitieme redenen leveren bewijs voor de verwerking dat zwaarder weegt dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent overeenkomstig artikel 21 lid 2 AVG.
Tenzij anders vermeld in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.